Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Arsbibelen-desktop-scaled-aspect-ratio-16-9
Arsbibelen-scaled-aspect-ratio-9-16

Et år med årsbibelen går mot slutten – hva nå?

Mange har lest årsbibelen i 2023. Vi har litt ulikt tempo, men for flere nærmer det seg nå slutten. Så hva skjer nå? spør diakon i Granly menighet Rina Huseby. Hun er en av de som har holdt i trådene gjennom 2023.

Foto: Karsten Grytnes

Det viktigste er at vi fortsetter å lese Bibelen, sier Fred Arve Fahre, prest i DELK Telemark, – det er Guds eget ord til oss som vi leser, og vi trenger det hver dag.

Så hvordan kan vi fortsette å holde bibellesningen høyt i 2024?

– Vi har noen forslag, svarer han, – så må hver enkelt finne en vei som passer. Det viktigste er at Bibelen tas fram, ikke hvor mange vers man leser.

– For noen vil det være naturlig å «snu bunken», og lese årsbibelen en gang til. Da tror jeg man vil se en del ting man ikke så første gangen. Eller kanskje man ikke leste nå i 2023, ja da passer både boka og videoene like godt i 2024.

Det viktigste er at vi fortsetter å lese Bibelen, sier Fred Arve Fahre, prest i DELK Telemark, – det er Guds eget ord til oss som vi leser, og vi trenger det hver dag.

Så hvordan kan vi fortsette å holde bibellesningen høyt i 2024?

– Vi har noen forslag, svarer han, – så må hver enkelt finne en vei som passer. Det viktigste er at Bibelen tas fram, ikke hvor mange vers man leser.

– For noen vil det være naturlig å «snu bunken», og lese årsbibelen en gang til. Da tror jeg man vil se en del ting man ikke så første gangen. Eller kanskje man ikke leste nå i 2023, ja da passer både boka og videoene like godt i 2024.

Har du andre alternativer? Spør Rina

  • Ett annet alternativ er å følge Logos leseplaner. Bestill dem direkte fra bibelselskapet, eller spør i boksalget i kirken. Disse legger godt opp til lesing, refleksjon og bønn.
  • Så finnes det mange gode ressurser man kan få «rett på øret», fortsetter han, – helst sammen med en oppslått Bibel. «Bibelprat med Kurt», er en flott podcast med Kurt Hjemdal, som går igjennom flere av Bibelens bøker kapittel for kapittel. En liten halvtime per episode. «Veien gjennom Bibelen» på p7 er det også mange som kjenner til, et kvarter per episode, og også den ligger tilgjengelig som podcast.
  • Det ble jo også lagt ut episoder med «Bibeldrypp» for på DELK Telemark i coronaperioden, avslutter han, – gyver man løs på salmenes bok har man 150 episoder liggende klart.

Alt ligger altså til rette for nok et godt bibelleseår! For den som er ekstra glad i nynorsk er det verdt å merke seg at Hans Johan Sagrusten har lest inn «Dagens bibelord» på nynorsk for Bibelselskapet. Åpne din Bibel, les, lytt, og be om Åndens lys over ordet. Gud har han lovet at hans Ord ikke vender tomt tilbake, og det får vi stole på.