Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Oslo-1-aspect-ratio-16-9
Oslo-1-aspect-ratio-9-16

Fellesuttalelse til støtte og omsorg for det jødiske folk

Foran Stortinget ble det lørdag 3. februar arrangert en markering til støtte for det jødiske folk. Den felles uttalelse som ble publisert i forbindelse med markeringen var signert også av DELK, og gjengis her i sin helhet.

Uttalelse markering 03.02.24

Vi er rystet over angrepet på Israel 7.oktober og det er med stor sorg at vi er vitne til den pågående krigen og den globale økningen i antisemittisme og hat mot jøder. Som kristne opplever vi et særlig ansvar for å stå opp for vårt jødiske søskenfolk, ikke minst fordi kirkens historie er fylt med antijødiske holdninger og hendelser. Vi kan ikke være tause i møte med denne virkeligheten.

 1. Vi tror at ethvert menneske, uavhengig av etnisitet og religion, er skapt i Guds bilde og har et unikt og ukrenkelig menneskeverd. Dette gjelder alle mennesker, også i Israel og på Gaza. Lidelsene som har rammet sivilbefolkningen er fryktelige og angår oss alle.
 2. Vi finner det uakseptabelt at jøder som er bosatt i Norge opplever økt trakassering og frykt. Vi må̊ aldri glemme den urett som kirken og kristne har påført jøder gjennom nærmere 2000 år. Gjennom vår historie har det jødiske folk blitt forfulgt, fordrevet og blitt forsøkt utslettet. I dag er vi igjen vitner til at antisemittismen gir seg til kjenne.
 3. I vårt samfunn trenger vi å ta et fornyet oppgjør med antisemittiske holdninger, fordommer og likegyldighet til hvordan jøder omtales i vår kultur. I 2012 reagerte Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (OSSE) på de sterke antiisraelske holdningene i det norske samfunnet. Dette kommer også frem i omtalen av konflikten mellom Israel og Hamas i 2023.
 4. Antisemittisme er et viktig element i krigen mellom Israel og Hamas. Hamas sine uttalelser om at de ønsker å gjenta 7. oktober igjen og igjen til Israel ikke eksisterer lengre viser Hamas sitt grunnleggende antisemittiske tankegods, slik det også̊ kommer til uttrykk i deres chartre fra 1988 og 2017. Vi tar sterkt avstand fra slike uttalelser. Det antisemittiske elementet i krigen og konflikten mellom Israel og Hamas, kan ikke overses og må ikke glemmes.
 5. Vårt fokus på tiltagende antisemittisme betyr ikke at vi glemmer eller overser lidelsen til befolkningen i Gaza og palestinernes kår. Men Hamas sin massakre og angrep mot Israel går hånd i hånd med deres terrorregime overfor egen befolkning. Palestinerne behøver også støtte og hjelp for en bedre og trygg fremtid.
 6. Vårt samfunn har et ansvar for å avdekke og bekjempe antisemittisme. Flere rapporter har pekt på at det i vårt norske samfunn finnes antisemittiske holdninger som kommer til uttrykk
  i omtalen av Israel- og Palestinakonflikten. Vi savner at denne problematikken kommer tydelig frem i norsk mediedekning, og oppfordrer norske redaksjoner til i større grad å løfte frem jødiske og israelske erfaringer og perspektiver.
 • Vi oppfordrer til bønn om fred for alle berørte parter i Israel, i Gaza, på Vestbredden og i Midtøsten for øvrig.
 • Vi oppfordrer til engasjement og støttemarkeringer.
 • Vi oppfordrer alle til å avstå fra å demonisere meningsmotstandere, men heller å snakke sammen om det vanskelige med de ulike perspektivene vi bærer.
 • Vi oppfordrer alle til å vise at det skal være trygt å være jøde i vårt
  land.

Disse står bak uttalelsen:

• Pinsebevegelsen
• Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
• Frikirken
• Misjonssambandet
• Indremisjonsforbundet
• Ungdom i Oppdrag
• Normisjon
• Misjonskirken
• Den Norske Israelsmisjon
• Kvinner i Nettverk
• Jesuskvinner
• Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem
• Ordet og Israel
• Mgr. Bernt Eidsvig Can.Reg. (Biskop i Oslo katolske bispedømme)
• Ole Christian Kvarme (Biskop Emeritus i Den norske kirke)
• Daniel Sæbjørnsen (Pastor og kommunikator)