Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Festskrift-overrekkelse-scaled-aspect-ratio-16-9
Festskrift-overrekkelse-scaled-aspect-ratio-9-16

Festskrift Jan Bygstad

I forbindelse med feiringen av Jan Bygstads 70 årsdag ble han overrakt et festskrift med tittelen «Nåde og Sannhet».

Overrekkelsen skjedde i DELKs kirke i Bergen, der Jan har vært prest siden oppstarten av menigheten i 2002. Jan, som både er kunnskapsrik og profilert, er også formann i «For Bibel og Bekjennelse. Han er en skattet forkynner i inn- og utland, æresdoktor fra Concordia Theological Seminary, Fr. Wayne, USA og har selv gitt ut flere bøker.

Festskriftet, som er utgitt på Efrem forlag, inneholder 28 artikler med forfattere fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA. Temaene spenner vidt, men har alle tilknytning til bokens tittel. Redaktørene for det vel 300 siders festskriftet har vært Boe Johannes Hermansen og Jon Tore Lie.