Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2022-03-26-10.23.55-scaled-aspect-ratio-16-9
2022-03-26-10.23.55-scaled-aspect-ratio-9-16

Første samling av samarbeidsrådet i DELK

Samarbeidsrådet var samlet for første gang i historien på Bjerkely menighetssenter 25.-26. mars. Misjon, barn og familier var blant temaene som ble drøftet.

Foto: Boe Johannes Hermansen

38 stemmeberettigede medlemmer av samarbeidsrådet var samlet på Bjerkely menighetssenter i Vestfold over dagene 25.-26. mars 2022.

Fredagen hadde fellesskap og feiring i fokus med middag, forestillingen Markusevangeliet med Christian Stejskal, feiring av DELKs 150 års jubileum og prat rundt bordene.

Vertskapet i Bjerkely menighet sørget for god mat og bevertning hele helgen og fikk meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

 

 

Foto: Boe Johannes Hermansen

Lørdag var det flere saker til behandling. Det var satt av mest tid til sakene om satsing på barn i DELK og misjon.

Under saken om barn som ble utvidet til å omhandle barn og familier så innledet søndagsskolekonsulent Irene Gundersen med flere gode og inspirerende tips til hvordan det kan arbeides blant barn og familier. Diakon i Granly menighet, Rina Husby, innledet med en utfordring om vi bør satse på samme modell som DELK har for ungdomsarbeidet med et eget råd og en ansatt ved hovedkontoret.

Representantene hadde mange gode innspill og dette med opprettelse av en stilling og et eget barn- og famileiråd skapte stort engasjement. Innspillene fra samarbeidsrådet blir tatt med for oppfølging i relevante organ. Blant annet blir dette med stilling og et råd tatt opp i hovedstyret for videre behandling.

I saken om misjon så innleder misjonssekretær Andreas Johannson med status for misjonsoppdraget, evaluering av våre prioirteringer, DELKs misjonsmidelle og forståelsen av vårt misjonsengesjement som en felles oppgave og et felles ansvar. Han utfordret på å tenke igjennom hvorfor driver vi menighet og hva kan vi gjøre der vi bor. Misjon er lokal og internasjonalt.

Videre hadde tidligere tilsynsmann Ulf Asp et temaforedrag om «Jarlsbegernes» oppbrudd i 1872 og DELK på vei videre i et etter-kristent samfunn idag. Tilsynsmannen orienterte om aktuelle temaer i DELK, det ble tid til en samtale om Bondal fjellestues framtid og det ble gitt tid til innspill til saker som samarbeidsrådet kan arbeide med i fremtiden.

I alle saker denne gangen, så blir innspill fra samarbeidsrådet tatt med i det videre arbeidet med sakene. Dette var første gang rådet var samlet og en test på hvordan dette kan gjøres. Det er foretatt en evaluering fra samlingen og disse vil bli tatt med i videre vurdering av hvordan saker skal behandles og hva slags program det skal gis plass til.

Alt i alt var det mange som utrykte takknemlighet for godt sosialt fellesskap og verdifulle menigsytringer. Neste møte i samarbeidsrådet er lagt til 24.-25 mars 2023, men rådet kan bli sammenkalt tidligere ved behov.