Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

kids-1093758_1280-aspect-ratio-16-9
kids-1093758_1280-aspect-ratio-9-16

Har du en skolestarter neste år?

Eller kjenner du noen som har det?

DELK driver kristne grunnskoler i Oslo, Tønsberg, Sandefjord og Skien.

Nå er det tid for å tenke på skoleplass til neste skoleår. Her er en oversikt over aktuelle datoer ved de ulike skolene:

  • Bjerkely skole (1-7) i Undrumsdal, Tønsberg: Infomøte 7. november kl. 18.30. Søknadsfrist 1. februar
  • Granly skole (1-10) på Eik i Tønsberg: Infomøte 17. oktober kl. 18.00. Søknadsfrist til 1. klasse 15. januar (1. mars for 2.-10. klasse)
  • Moe skole (1-10), Sandefjord: Infomøte 28. november kl. 19.00. Søknadsfrist til 1. klasse 15. januar (1. mars for 2.-10. klasse)
  • Ryenberget skole (1-10) i Oslo: Søknadsfrist til 1. klasse 1. november (1. mars for 2.-10. klasse)
  • Skauen kristelige skole (1-10) i Skien: Søknadsfrist til 1. klasse 15. oktober (1. mars for 2.-10. klasse).