Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

fetus-7460157_1280-aspect-ratio-16-9
fetus-7460157_1280-aspect-ratio-9-16

Høringsuttalelse om abort i Norge

Regjeringen har varslet at det i høst kommer et forslag til ny abortlov, der retten til selvbestemt abort blir utvidet til uke 18. Dagens abortlov gir kvinnen selvbestemt abort til uke 12.

Denne teksten ble levert fra DELK ved høringsfristen 22. mars 2024.

Vi begrenser oss til å kommentere et grunnleggende premiss som vil bety en annen konklusjon enn det utvalget legger opp til.

Abortutvalgets flertall ser ikke ut til å ta høyde for det viktigste av alt: Menneskets verdi avhenger ikke av egenskaper eller omstendigheter, derfor gjelder det fra unnfangelsen av.

Som kristne tror vi at alle mennesker er skapt og villet av Gud. Dette er et mulig grunnlag for et allmenngyldig menneskeverd, og vi ser stor fare i å rokke ved dette. Det vil kunne ha konsekvenser for hvordan vi tenker om pleietrengende ved livets slutt, og generelt mennesker som kan sees på som en belastning for samfunnet.

Selv om vi er glade for dyrs beskyttelse, er det merkelig at et fugleegg har større beskyttelse i norsk lovgivning enn fosteret i mors liv. Både hensynet til naturen og til kvinners selvbestemmelse skal holdes høyt. Statens mest grunnleggende oppgave er likevel å beskytte menneskers liv, og dette forslaget vil gjøre det motsatte ved å sette det i fare. For oss er det viktig å holde frem at staten og kirken har forskjellige oppgaver, med dette lovforslaget svikter staten i sin mest grunnleggende oppgave.

En utvidelse av dagens abortgrense er uetisk og en krenking av menneskeverdet. Det gjelder også dagens abortgrense på 12 uker, da menneskets verdi er det samme uavhengig av alder og egenskaper. I stedet for å utvide abortgrensen vil vi heller gi vår støtte til tiltak for kvinner i en vanskelig situasjon på grunn av graviditeter som ikke var planlagt. De trenger all den hjelp og støtte de kan få til å bære fram barnet, både fra samfunn og enkeltpersoner.

Å ta livet av ufødte barn er ingen god løsning på utfordringene vi står overfor. Det finnes andre alternativ som ivaretar menneskeverdet for de aller minste og svakeste blant oss.

På vegne av DELK,
Bertil Andersson
Tilsynsmann