Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Lundh-Alexis-scaled-aspect-ratio-16-9
Lundh-Alexis-scaled-aspect-ratio-9-16

Hvordan leve og veilede i en seksualisert tid?

Temamøte i regi DELKs kirkeforum i Moe kirke i Sandefjord med leder for HeltFri.net, Alexis Lund.

Kjønn og seksualitet i en tid preget av mangfold.
Hvordan møte mennesker med respekt og toleranse, nåde og sannhet?

Åpent temamøte torsdag 9. februar kl. 19.00. Kveldsmat. Kollekt. Ingen påmelding. Alle er hjertelig velkommen.

Foredraget ligger tilgjengelig på www.delk.no/tv