Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_0791-aspect-ratio-16-9
IMG_0791-aspect-ratio-9-16

Inspirerende dager i Drammen

13.-14. november var rundt 160 ansatte ved DELKs skoler samlet til personalseminar på et hotell i Drammen. Mens elevene hadde fri brukte de ansatte to planleggingsdager til å fordype seg i viktige temaer.

Rektorene hadde satt opp to mål for seminaret:

  • Få inspirasjon til å være medarbeider i kristen friskole
  • Bli styrket i DELK-skole-fellesskapet

Tilsynsmann Bertil Andersson og Håkon Valen-Sendstad, prest i Ryenberget menighet og skole, hadde hver sin bibelhalvtime de to dagene. Det var godt å kunne starte seminardagene med å lytte til engasjert og tydelig forkynnelse av Guds ord.

Spesialpedagog Inger Bergkastet ga oss tankevekkende kunnskap og nyttige tips om elevsyn og inkluderende læringsmiljø.

Dette ble fulgt opp av Kristian Øen som akkurat har avsluttet en doktorgradsavhandling om inkludering i møte med utfordrende atferd. Han er ansatt ved NLA Høgskolen.

Etter en god middag avsluttet vi dagen med quiz, sang og kveldsord. En sang- og musikkgruppe fra Skauen ledet oss i dette.

Lars Dahle fra NLA Høgskolen og Damaris introduserte forsamlingen for et spennende samarbeid mellom DELK og NLA. Det skal handle om synliggjøring av troen i fagene, og det legges opp til etterutdanning for alle lærerne, og videreutdanning (med studiepoeng) for de som ønsker det.

Olof Edsinger fra Sverige hadde tre økter på tirsdag. Han snakket om feminismens tre bølger, om den nye kjønnsideologien og hva den gjør med dagens ungdom.

Seminaret ble avsluttet med et friskt innlegg om frimodighet som kristen i en vår tid, ved Grete Yksnøy Martinsen. Hun jobber til vanlig med sjelesorg i Misjonssambandet.

Innimellom foredragene ble det også tid til å nyte god mat og sosialt samvær, og kanskje en liten tur i gatene rundt hotellet – som ligger rett ved Drammen jernbanestasjon.

Helt til slutt fikk vi med oss noen gode ord fra Bertil Andersson som også ga oss velsignelsen med på vei hjem.