Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Streaming-Moe
Streaming-Moe-aspect-ratio-9-16

Kirkeforum 10.april opptak

Velkommen til Moe kirke 10. april kl. 19.00. Gabriel Stephen, høyskolelektor, taler med temaet «En migrant sitt blikk på norsk kirkeliv».

Åpent temamøte. Alle er hjertelig velkommen. Onsdag 10. april kl. 19.00 i Moe kirke i Sandefjord. Kveldsmat. Kollekt. Ingen påmelding.

For de som ikke har anledning til å komme, så blir møtet strømmet på Facebook. Trykk på lenke nedenfor: