Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

LEDIG STILLING
LEDIG-STILLING-mobilversjon-aspect-ratio-9-16

Leder for barne- og familiearbeidet i DELK

Nyopprettet stilling i 30 %. Er du vår nye medarbeider?

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3200 medlemmer fordelt på 14 menigheter i Norge.

Leder av barne- og familiearbeidet i DELK skal i samarbeid med DELKs barne- og familieråd (BFR) arbeide for å styrke DELKs barne- og familiearbeid i lokalmenigheter og på nasjonalt nivå. Videre skal leder av Barne- og familiearbeid i DELK utvikle, vurdere og anbefale strategier, materiell og kurs for oppfølging, utrustning og veiledning for barne- og familiearbeidet og av ledere i dette arbeidet.

Som leder for barne- og familiearbeidet i DELK har du relevant utdannelse og/eller erfaring. I tillegg ønsker vi at du har:

  • bibel- og formidlingsglede
  • et tydelig engasjement for barn, familier og unge
  • syn for visjonært og strategisk lederskap, med administrative evner
  • relasjonsbyggende evner, spesielt overfor barn, foreldre og menighetenes ledere
  • evne til å inspirere, oppmuntre, ta initiativ og delegere

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

  • støtte, inspirere og utfordre lokalmenighetene til utvikling av barne- og familiearbeidet
  • koordinere og informere om nasjonale leirer, stevner og andre arrangement
  • samle, vurdere, utvikle og anbefale undervisningsmateriell og kurs som inspirerer barn og familier til tilhørighet og tjeneste
  • møte i og være fast sekretær for BFR med ansvar for innkalling og referat

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Leder av barne- og familiearbeidet er ansatt i DELK sentralt. Tilsynsmannen er nærmeste overordnede. Det tilbys et arbeids- og kontorfellesskap ved DELKs hovedkontor, men det kan også vurderes hjemmekontor eller annen løsning ved behov.

Ansatte i DELK er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse og innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 454 82 230.

Søknad med CV sendes innen mandag 21. november 2022 til bertil.andersson@delk.no.