Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Oyvind-Dovik-scaled-aspect-ratio-16-9
Oyvind-Dovik-scaled-aspect-ratio-9-16

Leder for DELKs barne- og familiearbeid

Øyvind Døvik er ansatt i den nyopprettede stillingen som barne- og familieleder i DELK.

Øyvind er pastor i 70 % stilling i Randaberg frikirke, en jobb han vil kombinere med stillingen som leder i barne- og familiearbeidet i DELK. Han har vært aktiv i DELK i barne- og ungdomsårene, er 32 år og gift med Stine. De har ett barn på to år, er bosatt i Stavanger og han vil håndtere det meste av arbeidet fra hjemmekontor i Rogaland, men noe pendling til Østlandet vil det bli.

Stillingen som leder for barne- og familiearbeidet i DELK er en nyopprettet stilling, som i samarbeid med et nyopprettet barne- og familieråd skal arbeide for å styrke DELKs barne- og familiearbeid i lokalmenigheter og på nasjonalt nivå, samt utvikle, vurdere og anbefale strategier, materiell og kurs for oppfølging, utrustning og veiledning for barne- og familiearbeidet og av ledere i dette arbeidet.

Øyvind starter i stillingen 1. mars. Det vil komme mer om Øyvind i neste utgave av Underveis.