Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ryenberget-fasade-kveld-2020-004_web-scaled-aspect-ratio-16-9

Ledig stilling som prest i Ryenberget menighet

Her finner du utlysningen som prest i Ryenberget menighet i Oslo

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872 og feirer 150 års jubileum i år. Kirkesamfunnet har ca 3 300 medlemmer fordelt på 14 menigheter i Norge. Ryenberget menighet i Oslo har ca 500 medlemmer, med mange frivillige som bidrar. I tillegg til presten har vi en stab med diakon og menighetssekretær. Menigheten driver Ryenberget barne- og ungdomsskole, med ca 200 elever. DELKs motto er: «I Jesus, for hverandre, ut i verden.»

 

Har du lyst til å være prest i Ryenberget menighet?

Fast stilling som prest i Ryenberget menighet blir ledig fordi vår nåværende prest og hans familie skal reise ut som misjonærer fra høsten. Vi søker deg som ivrer for et engasjerende menighetsliv for alle generasjoner, og vil skape gode møteplasser for kristent fellesskap basert på evangeliets budskap og omsorg for medmennesker.

Hos oss får du lede en aktiv menighet sammen med diakon og menighetssekretær, eldsteråd og menighetsstyret. Presten vil ha det pastorale ansvaret og være hyrde for menigheten. Sammen utgjør eldste og prest eldsterådet som har det åndelige ansvaret for menigheten.

Vi er en generasjonsmenighet, og dette ønsker vi sterkt å bygge videre på gjennom en prest som kan møte alle aldersgrupper. Det er et uttalt ønske at forkynnelsen skal speile denne bredden, slik at forkynnelsen også kommuniserer godt med mellomgenerasjonen med barnefamilier, ungdommer og unge voksne.

Vi holder Bibelens ord høyt, og ønsker å få mer kunnskap og kjennskap til Bibelen. Vi ønsker at presten evner å kommunisere på en slik måte og i en slik form at ikke bare de medlemmene som er aktive i dag blir berørt. Både yngre og eldre, faste kirkegjengere og kirkesøkende er velkomne til å ha sitt åndelige hjem på Ryenberget.

Visjonen vår rammer inn våre satsningsområder som er småfellesskap og utvidet sang- og musikkliv. I tillegg er vi opptatt av å ha tilbud til familier, barn og ungdom, og gjerne nå ut til flere i lokalmiljøet på Ryen/Ekeberg. Menigheten er opptatt av å legge til rette for vekst ved at flere kommer til menigheten. Her vil Ryenberget skole være et viktig verktøy.

Vi har mange frivillige medarbeidere. Menigheten trenger derfor en prest som er involverende og engasjerende, med gode relasjonelle egenskaper.

 

Sentrale arbeidsoppgaver er å:

 • Være en solid forkynner som kommuniserer godt med alle aldersgrupper
 • Forvalte sakramenter og være en god sjelesørger
 • Være en drivkraft i å bygge barne-, ungdoms- og familiearbeid i menigheten
 • Legge til rette for vekst i generasjonsmenigheten
 • Være en involverende og engasjert leder for det mangfoldige arbeidet som gjøres i menigheten
 • Styrke båndene til skolen, og invitere elever og lærere til fellesskap i menigheten
 • Samarbeide godt med stab, menighetsstyre og eldsteråd.

 

Vi søker deg som:

 • Brenner for Jesus, med nådegave til å forkynne
 • Er en teambygger, med gode samarbeidsevner
 • Er god på mellommenneskelige relasjoner
 • Har kompetanse fra barne-, ungdoms- eller familiearbeid
 • Er initiativrik, kreativ og med «drive» til å gjennomføre oppgaver
 • Har teologisk utdannelse tilsvarende bachelor eller høyere, eller annen relevant erfaring som kan veie opp for manglende utdannelse
 • Vil ha Ryenberget menighet som sitt åndelige tilholdssted, med aktiv deltakelse for seg selv og eventuell familie.

Presten er forpliktet til å formidle og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Han innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet; se www.delk.no

Ryenberget ønsker en prest i 100% stilling. Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er ønskelig at presten er bosatt eller bosetter seg i nærliggende område. I henhold til personalhåndboken forretter presten også noen gudstjenester i andre DELK-menigheter. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

Har du spørsmål, kontakt tilsynsmann i DELK Bertil Andersson, mob 454 82 230 eller eldste i Ryenberget menighet Fred Søndby, mob xx.

 

Søknad med CV og referanser sendes innen 14.03.22 til bertil.andersson@delk.no

Det vil bli gjort en fortløpende vurdering av søkere.