Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Idrettsweekend november 2022 ungdomsmøte2
Idrettsweekend-november-2022-ungdomsmote-aspect-ratio-9-16

Ledig vikariat Leder DELK Ung

Leder i DELK Ung har studiepermisjon i 2 år. Vi søker etter vikar i 20 % fra sommeren 2023.

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble etablert i 1872. Kirkesamfunnet har ca. 3200 medlemmer fordelt på 13 menigheter i Norge. DELK Ung er en samlebetegnelse for ungdomsarbeidet i DELK.

Leder DELK Ung i 20 % vikarstilling fra sommeren 2023 til og med sommeren 2025. Primærområdene for arbeidet vil være Telemark, Vestfold og Oslo. Men tjenesten vil inkludere kontakt med og oppmuntring til ungdomsarbeid, i alle DELK-menigheter.

Våren 2020 ble det opprettet et ungdomsråd (UR) i DELK. UR har som formål å styrke ungdomsarbeidet i DELKs menigheter, samt å bistå hovedkontoret, hovedstyret og lærerådet i behandling av saker som angår profil og hovedlinjer i DELKs ungdomsarbeid. Arbeidsbeskrivelsen for Leder DELK Ung angir som mål for stillingen at:

Leder DELK Ung skal i samarbeid med DELKs ungdomsråd (UR) arbeide for å styrke DELKs ungdomsarbeid i lokalmenigheter og på nasjonalt nivå. Videre skal Leder DELK Ung utvikle, vurdere og anbefale strategier, materiell og kurs for oppfølging, utrustning og veiledning av ungdom.

Vi er på jakt etter deg som ivrer for at det skal være et engasjerende ungdomsarbeid i alle våre lokalmenigheter, der veiledning og forkynnelse av Guds ord oppmuntrer og utruster ungdommen, og skaper tilhørighet til lokalmenighet og kirkesamfunn.

Som Leder for DELK Ung har du relevant utdannelse og/eller erfaring. I tillegg ønsker vi at du kjenner deg igjen i noen av disse beskrivelsene:

  • bibel- og formidlingsglede
  • et tydelig engasjement for barn og unge
  • visjonær og strategisk leder med administrative evner
  • relasjonsbyggende evner, spesielt overfor ungdom og menighetenes ledere
  • en som inspirerer, oppmuntrer, tar initiativ og delegerer

Noen av dine viktigste arbeidsoppgaver:

  • støtte, inspirere og utfordre lokalmenighetene til utvikling av ungdomsarbeidet
  • koordinere og informere om nasjonale leirer, lederkurs, stevner og andre arrangement
  • samle, vurdere, utvikle og anbefale undervisningsmateriell og kurs som inspirerer ungdom til tilhørighet og tjeneste
  • møte i og være fast sekretær for UR med ansvar for innkalling og referat

Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt.

Leder DELK Ung er ansatt i DELK sentralt og personalansvaret er underlagt tilsynsmannen. Tilsynsmannen i samråd med ungdomsrådet fastsetter arbeidsoppgavene. Leder DELK Ung tilbys et arbeids- og kontorfellesskap ved DELKs hovedkontor.

Leder DELK Ung er forpliktet til å lære og leve i samsvar med Guds ord og den evangelisk-lutherske bekjennelse. Leder DELK Ung innretter seg i sitt arbeid etter DELKs grunnregler og de retningslinjer som gjelder i kirkesamfunnet: se www.delk.no

Lønns- og arbeidsvilkår følger gjeldende bestemmelser i DELK. Det er ønskelig at Leder DELK Ung er bosatt i primærområdet for tjenesten. Alle søknader behandles konfidensielt. Tiltredelse etter avtale.

For nærmere opplysninger, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 454 82 230

Søknad med CV sendes innen 11. april 2023 til bertil.andersson@delk.no