Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

StreamingKamera-liggende-scaled-aspect-ratio-16-9
StreamingKamera-liggende-scaled-aspect-ratio-9-16

Nettsendinger fra stevnet 24.-26. juni

Velkommen til nettsendingene fra jubileumsstevnet 2022.

Det vil være nettsendinger fra de fleste møtene i hovedsalen. Foreløpig plan for dette er følgende:

Fredag:

Familiemøte kl 18.30

Lørdag:

Morgensamling kl 09.30

Formiddagsprogran kl 10.30 – 12.30

Hovedseminar: kl 13.45

Søndag:

Gudstjeneste med misjonærinnvielse kl 11.00

Misjonsmøte kl 15.30

For mer detaljert program se lenke nedenfor