Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Underveis-2-2023-desktop-scaled-aspect-ratio-16-9
Underveis-2-2023-mobil-scaled-aspect-ratio-9-16

Ny utgave av bladet Underveis

Utgave nr 2 2023 sendes i disse dager ut i posten.

I denne utgaven kan du blant annet lese om:

  • Åpne en dør, en ny historiebok om DELK av Josten Bendiksen
  • Migranter som en gave til oss, av tilsynsmannen Bertil Andersson
  • Sommerleir på Knattholmen
  • Medvandring ved Morten Askjer
  • Portrettet med Beate Fjelde Døvik, rektor på Bjerkely skole
  • Barne- og familiesidene
  • Disippeltreningsleir
  • Misjonal menighetsplanting