Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2022-UV3-Forside-2-mobil-scaled-aspect-ratio-16-9
2022-UV3-Forside-2-mobil-scaled-aspect-ratio-9-16

Ny utgave av bladet Underveis

Underveis nr 3 2022 er på vei til postkassen. På våre nettsider kan du lese den digitale utgaven av bladet.

Saker i dette nummeret:

  • Sankthansstevnet på Gjennestad 2022
  • Vinnere av salmekonkurransen
  • Trosforsvar – hva er det?
  • Portrett av Thrine Løvland
  • Toårig tjeneste i Etiopia over
  • Nytt fra menighetene
  • DELKs barnehage i Skien
  • Glimt fra Kvitsund

I tillegg er det flere artikler og faste spalter. God fornøyelse!