Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

IMG_8550-scaled-aspect-ratio-16-9
IMG_8550-scaled-aspect-ratio-9-16

Nyttig kurs for skolestyrene

Tirsdag 22. november var de fem skolestyrene og skoleledelsen ved DELKs skoler samlet til kurs om styrearbeid.

Kurset var i Bjerkely menighetssenter og vi startet på ettermiddagen med et varmt måltid.

Håkon Valen-Sendstad hadde åpningsandakt før Tom Emil Asp overtok og ga nyttig undervisning om:

  • Hva et styre er, ansvar og roller
  • Praktisk arbeid i styret
  • Styring og endringsarbeid generelt
  • Planlegging av styrearbeidet / årshjul

Både gamle og nye styremedlemmer og skoleledere lærte noe nyttig denne kvelden. Og så er det fint å oppleve fellesskapet – og dele erfaringer.

Skolestyrene har en ansvarsfull oppgave og skolerådet ser det som viktig å ha slike årlige kurs.