Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Blomster-til-nettsidesak-sommer-2022-scaled-aspect-ratio-16-9
Blomster-til-nettsidesak-sommer-2022-scaled-aspect-ratio-9-16

Sommer 2022

Informasjon om hvordan du kommer i kontakt med oss i sommer og litt annet.

DELKs hovedkontor vil være stengt i ukene 27-30, fra 4. juli til og med 31. juli. Det er noe bemanning i uke 27, men sentralbordet vil være stengt.

Det vil alltid være én eller flere prester på vakt gjennom sommeren. Oversikt over hvem som er på vakt finnes på midtsiden i utgave 2 av Underveis. Her er digitale utgaver av Underveis.

Det er særlig i forbindelse med dødsfall og gravferd at det er behov for denne oversikten. Dersom menighetens prest har ferie, er det som oftest tilsynsmannen, ev. fungerende tilsynsmann, som får inn melding om dødsfall og anmodning om prest til begravelsen. Fungerende tilsynsmann vil da kontakte en av prestene som er på vakt i den aktuelle uken.

Fungerende tilsynsmann:

Uke 28: Fred Arve Fahre (414 74 218)

Uke 29-32: Morten Askjer (917 37 207)

Tilsynsmann, Bertil Andersson, er tilbake i fullt arbeid fra og med uke 33, mandag 15. august.

Sommerhilsen med Fil 4,7«Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»