Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

2022-03-26-16.45.40-scaled-aspect-ratio-16-9
2022-03-26-16.45.40-scaled-aspect-ratio-9-16

Tilsynsmannen takker ja til ny periode

Bertil Andersson har takket ja til kallet som tilsynsmann for en ny periode.

Bertil fikk 87 % av stemmene. Valgdeltakelsen var på 61 %. Samtidig som Bertil takker ja til en ny periode, signaliserer han at det kan bli aktuelt å redusere perioden fra fem til tre år.

Siden nåværende periode går ut september 2024, så vil dette bety at han kan velge å gå av fra september 2027. Det ønskes Guds velsignelse for Bertil og hans familie.