Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

alex-iby-LaHo9Set3bI-unsplash-scaled-aspect-ratio-16-9

Vellykket ekteskapshelg i DELK

«Vi fikk veldig godt utbytte av dagene og det ble til stor hjelp for forholdet oss imellom.»

 

Slik lød en av mange gode tilbakemeldinger etter ekteskapshelga DELK arrangerte i slutten av januar, på Scandic Park Hotel i Sandefjord.

Dette er første gangen DELK arrangerer en slik ekteskapsweekend, og det var knyttet stor spenning både til opplegg, sted og hvordan dette ble mottatt av parene som hadde meldt seg på. Fred Arve Fahre, prest i DELK Telemark, var med å arrangere, og forteller: – Vi utfordret Ulf og Toril Asp, sammen med Morten Askjer, til å sette sammen et passende opplegg for helga. Rammene var at vi skulle få godt og relevant påfyll for ekteskapet, samtidig som det var god tid til romantikk, og det å være ektepar sammen i fine omgivelser. Han fortsetter: – På tilbakemeldingene virker det som vi fikk til en god balanse mellom opplegg og fritid. Samlet tilbakemelding ble veldig god, med bare femmere og seksere på terningen, smiler han, – og det var god stemning underveis i helga. Han legger til: – Vi var fjorten par fra mange ulike DELK menigheter, og også venner utenfra DELK hadde funnet veien til helga. Det er godt å kjenne på spenn i geografi, alder og bakgrunn, når vi har det viktigste sammen: Et ønske om å investere i ekteskapet, og å gjøre det i tillit til Gud som har velsignet ekteskapet som noe svært godt.

Presten forklarer at en grundig evaluering blir brukt for å gjøre neste års samling enda bedre: – Ja, vi ønsker jo at dette skal være et jevnlig tilbud for ektepar i DELK og dermed er det fint å også fange opp noen ting som kan gjøres enda bedre, både av praktisk og innholdsmessig art. Vi vet allerede om noen punkter hvor vi kan gjøre ting litt annerledes, forteller han. – Jeg har begynt å glede meg til neste ekteskapshelg allerede!

Det ble tatt noen viktige valg i forkant av helga, blant annet at det ikke skulle være lagt opp til gruppesamtaler og deling på tvers av ekteparene, men at fokuset skulle være på kommunikasjonen «oss to imellom». Det ble unisont godt mottatt, og flere nevner dette som avgjørende for at man valgte å melde seg på. Ulf og Toril Asp har enorm erfaring med ekteskapskurs, og det var en stor velsignelse å få høre det de hadde å dele med oss.

Noen flere tilbakemeldinger på hva som var bra med helga:

  • Den gode følelsen det var å være sammen som ektepar og ha forholdet i fokus. De gode rammene og strategiene for samtalene var nok med på å gi denne følelsen. Jeg håper i alle fall at vi klarer å ta med oss de hjelpemidlene videre.
  • Vi har kommet nærmere hverandre
  • Veldig mange gode tips til å bedre kommunikasjon i paret
enq-1998-gVh3712bhds-unsplash