Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familie-1-aspect-ratio-16-9
Familie-1-aspect-ratio-9-16

DELK barn og familie – så langt

Foto: privat

Hvorfor DELK Barn & familie?

Kirkesamfunnet vårt ble til som et resultat av skolesatsing på barn og unge. Grunnlaget for den store kirkeveksten i starten var altså hjertet for barna! Vi er dermed en kristen bevegelse med sterke røtter i trosopplæring og disippelgjøring. Jeg tror at dette satsingsområdet igjen vil bli nøkkelen til vekst og nye menighetsdannelser med brann for å nå naboer, familie og venner med evangeliet.

Hvordan arbeides det?

Siden oppstarten i mars 2023 har tiden i all hovedsak bestått i å bygge fundament for arbeidet videre. På mange måter er det først nå, et år etter oppstart at vi kan begynne for fullt. Som leder har jeg så langt hatt fokus på å få oversikt over menighetene, hva som finnes av arbeid, hva som skal være min rolle og hva som er behovene rundt forbi.

Ikke minst er Barne- og familierådet etablert og har i skrivende stund hatt tre møter så langt. Rådet består av Tage Emil Djøseland, leder (Jæren), Lillian Ruth Håkonseth, nestleder (Østfold), Rina B. Husby (Tønsberg) og meg selv som sekretær for rådet. Blant annet har vi nå fokus på hvordan vi kan styrke søndagsskolene våre og legge til rette for relasjonsbygging og erfaringsdeling mellom søndagsskoleledere i de ulike menighetene.

Hva skjer fremover?

Barne- og familierådet har direkte eierskap til sommerleiren for 4.-7. klasse. (I år blir leiren mandag 5. august – torsdag 8. august på Solåsen leirsted). Vi har også ansvar for organisering av Sankthansormen barnefestival. Det var veldig gøy å se den store interessen for barneleiren vår i fjor med over 100 påmeldte barn! Vi fikk blant annet melding i etterkant fra en mor som fortalte at sønnen sa at det beste med barneleiren var bibeltimene og at han nå ville bli bibelforsker! Og foreldre gav uttrykk for takknemlighet på stevnet i fjor over sankthansormen og at tilbudet for barna gjør at de velger å komme.

Ellers ønsker jeg å få til en ledersamling/konferanse for alle i DELK som jobber med barne- og familiearbeid, eksempelvis annethvert år. Jeg tror vi trenger å bygge relasjoner på tvers av menighetene, og at dette kan gi både motivasjon og inspirasjon til disippelgjøringen lokalt.

Tredelt visjon

Vi har også spisset visjonen vår og målet med DELK barn & familie er tredelt.

For det første ønsker vi å inspirere barn, unge og familier i DELK til å leve med Jesus i hverdagen og formidle ressurser til tro på hjemmebane.

For det andre vil vi støtte lokalmenighetene i deres oppdrag med å være åndelige kraftsentre og trygge fellesskap i og på tvers av alle generasjoner.

For det tredje ønsker vi å utruste barn og familier til frimodig tro og en misjonal livsstil, både hjemme og ute.

Vi vil for eksempel i løpet av våren jobbe med tips til hvordan vi kan utforme og legge opp søndagsmøter som favner alle generasjoner. Jeg tror ikke vi kan understreke nok hvor viktig det er at barna trives i kirken. 43% av kristne sier at de tok imot Jesus før de var 13 år, 64% før de var 18 år og 77% før fylte 21 år.

Barna er med andre ord den viktigste misjonsmarka vi har! Så dersom vi ønsker å se barn og familier bli bevart, disippelgjort og blomstre i en tid med økende skepsis mot kristen tro trenger vi å satse både tid, penger og økte frivillige ressurser på denne gruppen.