Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

DELK-barn-og-familie-aspect-ratio-16-9
DELK-barn-og-familie-aspect-ratio-9-16

Trosvaner i hjemmet

På et godt år tilbringer barna omkring 42 søndager i menigheten. Hvis de i tillegg er med på en barnegruppe i ukedagene kan vi si at de bruker ca. 84 timer i kirken i året. I hjemmet bruker de imidlertid langt mer. Tar vi bort åtte timer til søvn og åtte timer til arbeid/skole står vi igjen med så mye som 3000 timer pr. år med tid til å være sammen!

Tre tusen timer i hjemmet mot åttifire timer i kirken. Det er ikke rart forskningen viser at foreldre har den desidert største innflytelsen over barnas trosliv. Dette innebærer både et stort ansvar og store muligheter!

Det er ingen tvil om at småbarnsfasen kan være svært krevende for mange. Relasjonen med Jesus som skulle ha vært den viktigste for oss, kan i hverdagens makspuls fort begrenses til søndag formiddag klokka elleve. I tillegg til å sjonglere de vanlige tingene som jobb, husarbeid, trening, kjøre til fritidsaktiviteter o.l. kommer gjerne aktivitetene i menigheten på toppen. Tendensen er ofte at kirken blir nedprioritert.

Gudstjenesten søndag formiddag er viktig. Vi skal ikke holde oss borte fra vår egen forsamling står det (Hebr 10,25). Men har Bibelen konkrete tips til hvordan vi kan strukturere troslivet i familien hele uka gjennom? En gjennomførbar kalender som kan gi hjelp til livet i etterfølgelsen av Jesus? Der Jesus ikke bare er en del av livet, men selve livet?

I 5. Mos 6,7 fikk israelittene en tydelig dagsrytme. De skulle lære barna sine Guds ord, på følgende steder og tidspunkter gjennom dagen:

 1. I hjemmet.
 2. På veien.
 3. Ved leggetid.
 4. På morgenen.

Denne strukturen er like enkel som den er utfordrende. Og kanskje sier til og med rekkefølgen oss noe viktig? Vår kulturelle situasjon er selvfølgelig noe annerledes, men prinsippet er fortsatt like aktuelt. Enten vi befinner oss i hjemmet, kjører barna til barnehage/skole, tidspunktet er leggetid eller starten på en ny dag – så skal vi få leve livene våre hver dag sammen med Jesus. Vi har privilegiet med å få dele troen videre til neste generasjon gjennom en fast dagsrytme som kan lede både oss selv og barna stadig nærmere Jesus gjennom livets opp- og nedturer.

Hvilke trosvaner har dere i din familie? Har dere en bevisst rytme?

Her er femten enkle, kjente og velprøvde rytmer/vaner/aktiviteter:

 1. Be sammen i bilen.
 2. Bruk bordbønn/be/takk/syng før måltidene.
 3. Kveldsbønn og barnebibel (ved sengekanten).
 4. Velsigne hverandre, f.eks. når vi går ut døren om morgenen.
 5. Ukentlig familieandakt.
 6. Søndag er kirkedag. Ikke la dette punktet være oppe til diskusjon. Prioriter kirken foran hytta!
 7. Markér høytidene – jul, påske, pinse, Kristi himmelfart o.l.
 8. Ha oppgaver i menigheten sammen som familie.
 9. Teamtur som familie til et misjonsarbeid.
 10. Dra på familieleir og menighetsweekend sammen.
 11. Givertjeneste/fadderbarn og lignende. Lag deres egen misjonsbøsse/godhetsbøsse.
 12. Ha et åpent og raust hjem for naboer, andre familier, barnas venner og deres foreldre
 13. Gjør noe godt for andre som familien. F.eks bak noe og gi til en nabo. Skriv et brev med gode ord til noen dere kjenner og send det i posten. Tilby dugnadshjelp.
 14. Start i gang en familiegruppe sammen med én eller flere andre kristne familier.
 15. La barna få se at du leser i Bibelen i stua – da ser de at Guds ord er relevant for hverdagen din.

Kanskje du og din familie kan gjøre noen nye prioriteringer fremover? Eksperimentere litt og se hvilke trosvaner som kan fungere for dere? Velge kirken foran hytta? Prioritere barneklubben i menigheten fremfor bursdagen til den litt perifere vennen eller fotballkampen som tilfeldigvis landet på samme dag? Alt vi gjør og velger for både oss selv og for barna kommuniserer noe grunnleggende til dem om hva som er viktigst i livet.

Èn studie viser at de seks viktigste faktorene for hvorvidt barna beholder relasjonen sin med Jesus gjennom ungdoms- og studenttiden er:

 1. Bibelen – barn som leser Bibelen regelmessig gjennom oppveksten
 2. Bønn – barn som ber regelmessig gjennom oppveksten
 3. Tjeneste i kirken – barn som bidrar regelmessig i kirken gjennom oppveksten
 4. Musikk – barn som lytter hovedsaklig til kristen musikk
 5. Misjon – barn som reiser på misjonstur
 6. Venner – barnets bestevenn har en positiv påvirkning på troen

(Kilde: Jarle Waldemar. En tro som varer, 2019. Side 32-33).

 

Lag gjerne en gjennomførbar og bevisst plan for troslivet i hjemmet. Hva ville du ha ryddet bort fra familiekalenderen dersom Jesus kom innom en kveld for å se på den?

 

«Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren!» Jos 24,15.

 

Gud velsigne deg og ditt liv med Jesus i hverdagen!