Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Vi-satser-pa-barn-og-familier-scaled-aspect-ratio-16-9
Vi-satser-pa-barn-og-familier-scaled-aspect-ratio-9-16

Vi satser på barn og familier!

Foto: Erling Rantrud

Vi satser på barn og familier!

Under Samarbeidsrådets første samling i mars i fjor ble det klart at det er et stort ønske om å gjøre en større satsing på barn og familier. Dette har resultert i at det nå er ansatt en leder for barne- familiearbeidet i DELK i 30 % stilling. I tillegg er et nytt barne- og familieråd på trappene. Disse skal blant annet inspirere, administrere leirarbeid, samle ressurser og være til støtte for lokale ledere og søndagsskolen.

Samtalen i samarbeidsrådet var selvsagt ikke uten viktige innvendinger og gode spørsmål, men det var en stor overvekt av oppmuntring og støtte. Her følger noen utsagn fra samtalen:

«Dette gleder jeg meg over.»

«Barna og familiene er fremtiden for
kirkene våre. Jeg tror det er helt riktig å gjøre en skikkelig satsing på dette nå selv om det kommer til å koste litt.»

«For å være en bevegelse som trekker i samme retning, trenger vi noen som kan inspirere, koordinere og hjelpe menighetene til å lære av hverandre. Mange er gode til å formidle, men dårlige til å organisere. Vi må bli flinkere til å sette sammen team som kan jobbe bedre sammen enn noen kan klare alene.»

«Vi har mange forskjellige ledere og
egenskaper. Jeg er ikke så god på å koordinere, men jeg er ganske god på å formidle. Jeg tror vi kunne hatt god støtte av noen som kan administrere.»

Foto: Privat

Bli kjent med Øyvind

Det er allerede gjort kjent at det er Øyvind Døvik som ansettes i stillingen. Underveis har tatt en prat med ham for å høre hans egne tanker om saken. Han har vokst opp i DELK, men arbeider for tiden som pastor i Frikirken. Øyvind forteller at det trengs en hel menighet til å kunne disippelgjøre barn, og vi trenger alle generasjonene på banen samtidig!

– Kan du si litt om deg selv?

– Jeg er gift med Stine, er pappa
til Sofie og bor i et koselig lite
rekkehus på Sunde i Stavanger.
Ca. ti-minutts sykkeltur herfra
arbeider jeg som pastor i 70 % med
alt fra oppbygging av tweens- og
ungdomsarbeid, forkynnelse og
gudstjenestearbeid. I bunn er jeg
utdannet elektroreparatør og cand.
theol. (prest). På fritida går det en
del i duplo og kjøkkenleker, ellers
så ser jeg gjerne en god film, leser
bok eller spiller sjakk på mobilen.

«Vi ønsker å vokse og blomstre
midt i en kultur som stadig
blir mer mistenksom overfor
kristen tro» – Øyvind Døvik

– Hva gjorde at stillingen som leder i barne- og familiearbeidet appellerte til deg?

– Helt siden ungdomsårene har jeg hatt en drøm om å få bety noe for kirkesamfunnet jeg har vokst
opp i. Jeg har fått så mye godt både gjennom menighet og skoler. For det andre er det få ting jeg opplever som mer meningsfullt enn å kunne bidra til at barn og tweens vokser i troen på Jesus, og at foreldre blir inspirert til en enda mer bevisst trosutøvelse i hjemmet.

– Hvorfor mener du at denne satsingen er viktig for DELK som kirkesamfunn?

– Det er avgjørende viktig å styrke barne- og familiearbeidet for at vi som menighet skal bli rustet for fremtiden. Vi ønsker å vokse og blomstre midt i en kultur som stadig blir mer mistenksom overfor
kristen tro. Vi må grunnfeste og utruste både barn og foreldre til å kunne stå støtt på Guds ord, også
når det koster.

Foto: Privat

– Det vil naturligvis ta noe tid å
få maskineriet i gang, men hva ser du for deg at du og familierådet i fellesskap vil arbeide med?

– Vi skal være til hjelp og støtte
for lokalmenighetene, legge til rette
for samarbeid mellom menigheter
der det er naturlig, anbefale opplegg, ressurser og undervisningsmateriell m.m. I første omgang ser jeg for meg at vi vil drøfte og undersøke hva slags behov og ønsker som finnes blant lokalmenighetene, før vi videre staker ut en tydelig retning
for arbeidet.

«Vi skal være til hjelp og
støtte for lokalmenighetene.»

– Stavanger er langt borte fra flesteparten av kirkene våre, og mange ønsker å kunne møte deg ved noen anledninger. Hvordan ser du for deg å møte den utfordringen?

– At dette er en 30 %-stilling legger naturlig nok noen begrensninger på hvor raskt jeg kan besøke
alle menighetene våre. Men to uker i semesteret skal jeg sitte på hovedkontoret på Bjerkely og kan kombinere disse ukene med å besøke én eller flere av menighetene på Østlandet. Samtidig er både Sandnes, Egersund, Kristiansand og Bergen relativt nærme mitt kontor i Stavanger, og i tillegg har vi familie bosatt i Nordreisa.

– Hvor finner du inspirasjon til dette arbeidet?

– 1 Tim 4,12–16 har lenge vært viktige vers for meg. Ellers så tror jeg at første gang jeg kjente på at også
arbeid med barn og unge var noe jeg kunne tenke meg, var etter en samling i elleveårsgruppa da jeg var vikarprest på Hjelmeland for noen år tilbake. Det var rett og slett en god opplevelse der jeg kjente på mestring med å ha undervisning og samtale med en gruppe barn jeg aldri hadde møtt før.