Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ledige-stillinger-remote-5491798_1920-Pixabay-aspect-ratio-16-9
Ledige-stillinger-remote-5491798_1920-Pixabay-aspect-ratio-9-16

Ledig stilling som administrasjonsleder

Kirkesamfunnet har ledig stilling som administrasjonsleder i inntil 100% stilling. Nedenfor finner du full utlysningstekst.

Administrasjonsleder

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) ble stiftet i 1872 og består av 14 menigheter. Kirkesamfunnet driver også fem grunnskoler. DELK har sin hovedadministrasjon i Undrumsdal i Tønsberg kommune, sentralt beliggende nær E18 og nye Horten togstasjon.

Ved hovedadministrasjonen er det nå ledig stilling som administrasjonsleder. Stillingen er direkte underlagt tilsynsmannen som er kirkesamfunnets leder.

Er du vår nye administrasjonsleder?

DELK søker ny administrasjonsleder i inntil 100% stilling. Vi tilbyr et godt og støttende arbeidsmiljø der gode rutiner er på plass, med mulighet for hjemmekontor noen dager i uken etter avtale. Vi er åpne for vurdere mindre stillingsstørrelse i dialog med den enkelte aktuelle kandidat.

Administrasjonsleder ivaretar de administrative og økonomiske funksjoner sentralt i kirkesamfunnet på vegne av tilsynsmannen. Sammen med øvrige ansatte ved hovedkontoret bistår administrasjonsleder menighetene, tillitsvalgte og ansatte med administrative tjenester. I samarbeid med økonomileder forvalter administrasjonsleder kirkesamfunnets økonomi, og sørger for at økonomi-, IT- og personalarbeid utføres tilfredsstillende. Stillingen medfører personal- og fagansvar for medarbeidere innen økonomi, regnskap og andre administrative funksjoner. Administrasjonsleder sammen med tilsynsmann og hovedstyreleder forbereder møter og saker til hovedstyret, samarbeidsrådet, felles eldsteråd og generalforsamlingen, og bidrar til at beslutninger fra disse organer iverksettes.

Det er ønskelig at den som tilsettes er medlem i DELK. Han eller hun må identifisere seg med DELKs formål (jf. DELKs Grunnregler §2).

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede og samarbeide godt med direkte underlagte ansatte
 • Sørge for effektive IT-systemer, og påse at DELKs hjemmesider er funksjonelle
 • Påse at DELK har HR-funksjoner i henhold til lover, regler og egne retningslinjer
 • Sørge for god tilrettelegging av møtene i DELKs styrende organer
 • Være sekretær i hovedstyret, samarbeidsrådet og felles eldsteråd
 • Følge opp sentrale styringsdokumenter, medlemsregistrering etc.
 • Sørge for nødvendig administrativ støtte for tilsynsmannen
 • Andre admin.- og økonomioppgaver i samråd med tilsynsmannen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyskole- eller universitetsutdanning innen relevant område. Annen relevant erfaring kan kompensere for dette.
 • God skriftlig framstillingsevne og gode ferdigheter i kommunikasjon
 • God økonomisk forståelse og gode IT-kunnskaper og -ferdigheter er en fordel
 • Erfaring med personalansvar
 • Kjennskap til kristen-Norge og kjennskap/erfaring fra menighetsarbeid

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert
 • Empatisk og serviceinnstilt
 • Åpen for å vurdere innspill, se nye perspektiver og momenter
 • Evne til å holde mange baller i luften samtidig, og likevel være fokusert
 • Liker å planlegge og iverksette i henhold til planen
 • Ryddig og strukturert
 • Handlekraftig og samtidig god til å informere, involvere og delegere

Vi tilbyr

 • Fast stilling i inntil 100 % stillingsstørrelse, men mindre stillingstørrelse kan vurderes.
 • Godt arbeidsmiljø med kontorplass ved DELKs hovedkontor Døvikveien 2, Undrumsdal
 • Mulighet for hjemmekontor noen dager i uken etter avtale
 • Arbeidstid og lønn etter avtale

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt tilsynsmann Bertil Andersson, tlf. 454 82 230.

Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til:

bertil.andersson@delk.no innen tirsdag 2. april 2024.