Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gaver uten skattefradrag

Gaver kan gis direkte til disse mottagerne:

 • Prestetjenesten og DELK Ung (DELKs hovedkasse): 2420 22 11085
 • DELKs misjonsarbeid: 2400 19 51439
 • Kirkebladet Underveis: 3000 27 13949
 • DELKs ungdomsstevne: 1503 11 26409
 • DELK-forlaget: 3000 27 13930
 • Bondal Fjellstue: 2680 07 50503
 • Bjerkely skole: 2557 09 04186
 • Granly skole: 2420 22 09110
 • Moe skole: 3000 24 20046
 • Ryenberget skole: 6012 05 10005
 • Skauen kristelige skole: 2680 09 68762
 • Bergen menighet: 3000 23 00512
 • Bjerkely menighet: 3000 36 24249
 • Dalane menighet, 3270 67 09796
 • DELK i Nord: 4750 73 13201
 • Granly menighet: 2400 23 80478
 • Horten menighet: 2801 46 83994
 • Jæren menighet: 3000 52 01612
 • Kristiansand menighet: 3000 33 98095
 • Moe menighet: 3000 24 20259
 • Nore menighet: 2351 72 09147
 • Ryenberget menighet: 6011 05 64719
 • Sotra menighet: 3470 66 20984
 • Telemark menighet: 2801 31 96763
 • Østfold menighet, 3000 26 70832

Ungdomsarbeidet lokalt bruker menighetenes vanlige konto.

Oppdatert januar 2022