Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Gaver og givertjeneste

Vårt arbeid er avhengig av gaver og fast givertjeneste. Vi er takknemlig for alle bidrag. Ønsker du å gi med skattefradrag, så er vi avhengig av at det oppgis kid-nr ved betaling. Her kommer mer informasjon.

●   Avtalen fylles ut, klikk her.
Med bankID gjøres avtalen ferdig helt fram til banken. Veiledning for utfylling, klikk her. Husk å oppgi gavens formål (se nedenfor).
●  For de som ikke kan bruke bankID finnes det en mulighet for å skrive ut skjemaet etter utfylling som sendes til DELKs kontor v/økonomileder, se adresse nedenfor.

Dette er gaver som gis utenom fast avtalegiro. KID-nr. er koblet til hver enkelt giver (skatteyter) og formål. KID-nr. kan du få fra DELKs kontor, klikk her – eller send en e-post til vsg@delk.no – for å be om KID-nr. på e-post.
Det er viktig at bare KID-nr. (uten mer tekst) brukes, ellers blir den ikke registrert for skattefradrag. Uansett gaveformål skal bankkonto nr. 3000 24 91210 brukes.

DELKs skattefradragsordning har Vipps: #574554. Herfra kan man velge mellom flere formål (kalt kategori i Vipps) Gavebeløpene blir lastet inn i ordningen.
Det er en forutsetning for skattefradrag at personnummeret er registrert hos DELK før man får skattefradrag, men det kan også gjøres ved første mulighet etter at gaven er gitt.
PS: Vipps har endret appen i desember 2020, derfor må Vipps-nummeret tastes på nytt før man velger et formål eller kategori og taster inn gavebeløp (hvis det har vært brukt tidligere)

Gaver uten skattefradrag betales direkte til gaveformålenes konto, klikk her.

Minnegaver kan også gis til formålene nedenfor.

Gaver kan gis til følgende formål (med eller uten skattefradrag):

● DELKs drift
● Prestetjenesten
● Misjonsarbeidet
● DELK Ung
● Menighetsbidrag
● Egne prosjekter til menighetene

Du betaler til eller oppretter avtale for hvert enkelt formål.
DELKs konto for gaver med skattefradrag: 3000 24 91210
Endring av gavebeløp en enkeltgang kan gjøres, men merk at fastbeløpet blir stående ved neste forfall.
For året 2022 er maksimal grense for gaver med skattefradrag (til frivillige organisasjoner) kr 25 000, dvs.: hver skatteyter kan få inntil kr 50 000 i fradrag i skattegrunnlaget

Henvendelse til DELKs kontor v/økonomileder: 33 35 93 50 / 46 46 70 42,
e-post: vsg@delk.no

Org.nr: 970 540 903