Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kirkeforum med Bjørn Arne Davidsen i Skauen kirke