Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 22.-23. juni