Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ungdomsleir på Kvitsund 26.-30. juni