Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Kirkeforum onsdag 25. oktober

Pga tekniske  problemer blir sendingen sendt på Facebook siden til Bjerkely menighet. Den er åpen for alle. Vi vil forsøke å legge ut opptak på delk.no/tv i etterkant.