Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Image-9@2x-aspect-ratio-16-9

Hovedkontor

Kontaktinformasjon

DELKs hovedkontor ligger i Undrumsdal i Tønsberg kommune. Adressen er Døvikveien 2 og ligger i toppeetasjen til Bjerkely menighet.