Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

kirkeboker_forside-aspect-ratio-16-9
kirkeboker_forside-aspect-ratio-9-16

Les DELKs gamle kirkebøker på nett

DELKs første kirkebøker fra starten i 1872 er overlevert Statsarkivet og skannet.

De eldste menighetsprotokollene er åpent tilgjengelig for alle. Protkkollene er levert til statsarkivet for det distrikt de hører til, slik lovverket krever; kirkeprotokoller skal sendes til nærmeste statsarkiv når det er gått 80 år fra siste registrering i boka.

De fysiske bøker skal nå befinne seg slik:
For Vestfold og Telemark: Statsarkivet i Kongsberg
For Oslo: Statsarkivet i Oslo
For Jæren menighet (1881 – 1912): Statsarkivet i Rogaland

I lenka ovenfor, Slekt og Data Vestfold, kan du enkelt komme videre til alle de åpne menighetsprotokollene. Bøker som har blitt brukt helt opp til 2000-tallet, er også skannet, men informasjon som det på grunn av alder fremdeles er sperre på, er ikke tilgjengelig nå.

https://slektogdata.no/nb/kilder-i-vestfold/religion-og-livssyn/det-evangelisk-lutherskekirkesamfunn

De innsendte kirkebøkene er skannet og lagt ut i Digitalarkivet. Sidene til Slekt og data er likevel noe mer søkevennlige.

For Telemark er en del av bøkene transkriberte. Det er lettere å lese, og informasjon er søkbar:
http://gamlegjerpen.no/Kirkeb.htm og http://www.gamlevalebo.no/Kilder.htm

I en epost fra Arkivverket 31.10.2017 sies at papirprotokollen for Vestfold er delt i flere geografiske avdelinger og på en slik måte at handlinger og årstall kommer litt om hverandre. Arkivverket arbeider med å forbedre tilgjengeligheten i det digitale materiale. Protokollens innholdsside er ikke optimal. Dette vil de klare å løse på en
bedre måte, med litt tid.

For å få dokumentert informasjoner som ikke er frigitt kan henvendelser gjøres til protokollførende enhet i DELK. Ved slike forespørsler må det utvises stor grad av forsiktighet. For nålevende personer må personen selv framsette spørsmålet, eller nærmeste pårørende, og dette må kunne legitimeres. Kun utklipp av det aktuelle funn kan sendes.