Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Familien-Hansen-Ekenes-aspect-ratio-16-9
Familien-Hansen-Ekenes-aspect-ratio-9-16

Familien Ekenes på Madagaskar

Sigrid og Kristoffer Hansen-Ekenes dro sammen med barna Elise, Mari og Anna til Madagaskar høsten 2022 for å arbeide med bibeloversettelse til flere av de mange ulike lokale språkene på Madagaskar.

Familien er utsendt i et samarbeid mellom DELK, NMS og Wycliffe, og etter en introduksjonshøst begynner de å nærme seg et hverdagsliv. Sigrid og Kristoffer er DELKs hittil siste utsendinger. Men med tanke på at det er veldig mange mennesker som enten ikke har muligheten til å lese Bibelen på morsmålet sitt eller at de er unådde for evangeliet, så håper vi og ber om at flere lar seg sende om ikke lenge.

 

Her er noen glimt fra arbeidet de er med på:

En gang i måneden er Sigrid og Kristoffer med på Zoom-møte sammen med de andre utenlandske som jobber i det store oversettelsesprosjektet på Madagaskar (Together in Bible Translation,TiBT). Kapittel etter kapitel og oppgave etter oppgave vil bli gjennomgått, helt til oversettelsesprinsippene sitter i ryggmargen. De som arbeider i TiBT – både på øya og rundt om i verden – samles to ganger i uka for felles bønn og oppdatering på liv og prosjekter.

Det arbeides med å finne egnede lokaler til felles tekstverksted for hele teamet – ca 100 personer – til en pris som prosjektbudsjettet kan bære. Forhåpentligvis i juni.

Foto: Privat

Døveskolen

Sigrid og kollega Cecilie har vært på døveskolen for å avtale om å være der en dag i uka for å få tegnspråk-praksis og for å bli kjent med menneskene i døvemiljøet på Antsirabé. Sigrid skriver:

Vi skal sakte, men sikkert bli kjent med menneskene, lære oss så mye vi kan av deres historie, få et godt og grundig bilde av situasjonen til døve på Madagaskar, slik at vi har best mulig grunnlag for et godt arbeid når prosjektet med å oversette bibelen en dag skal starte for alvor.

Vi har i tillegg behov for å lære oss og forstå de døves historie her på Madagaskar, for å vite mest mulig om historien og kulturen til språkgruppen vi skal jobbe med. Jo mer vi vet, jo mindre trår vi forhåpentligvis feil. Vi gleder oss til å bli kjent med døvemiljøet, nå først gjennom døveskolen her på Antsirabe, og seinere rundtom i landet. Den gassisk-lutherske kirka driver 7 døveskoler her ute. Antallet døve er omkring 200 000 – en mye større prosentandel av befolkningen enn ellers i verden.

I løpet av våren skal også lederen vår i TiBT, Leoni, gjennomføre det som blir kalt et ‘Discover your language’-kurs i døvemiljøet, hvor vi håper at vi i etterkant kan se konturene av hvem som kan tenke seg og kan egne seg som oversettere i tegnspråkteamet.

Det blir Sigrid og Cecilie sitt ansvar å opprette det teamet av døve oversettere, og så skal de lede arbeidet med oversettelse av bibelen til gassisk tegnspråk.

Oversettelse

Siden Gud nå først valgte å åpenbare seg i form av hellig tekst, så spiller det stor rolle om det som står i Den hellige Skrift blir formidlet slik at leserne og lytterne skjønner det Gud vil de skal skjønne. Da går det ikke an å slumse med ord og uttrykk, og ei heller tenke at «vi følger ordvalg og ordstilling tett opp til det folk er vant med fra offisielt gassisk, for da blir det minst oppstyr og leven». Gassisk bibeloversettertradisjon har tross alt 188 års ansiennitet! Men… Det er jo nettopp oversettelsen på offisiell gassisk som ikke blir så godt forstått rundt forbi på øya.

Kristoffer skriver:
Da vi var samlet i Antsirabé, så hadde teamene laget utkast til oversettelse. Vi arbeidet oss gjennom utkastene, vers for vers, for å kontrollere hva som sto der. Hadde oversetterne forstått teksten riktig? Var det flyt og klarhet i språket? Hva kommuniserer dette på deres eget språk? Oversettelse og kontroll er virkelig en tverrkulturell hendelse!

Og så, hvor mange vers rekker en over på en time? Noen ganger bare ett. Noen ganger er det mulig å rekke ti. Det er så mange kompliserte forhold i teksten som trenger nøye overveielse og samtale. Meningen til et lite ord, tids- og modus-bøyingen av et verb, alle de små ordene ethvert språk bruker for å få setningene til å flyte på riktig måte… Hvordan snakker Gud på bara eller antakaraña?

Og dermed skjønte vi alle minst to ting:
• Oversettelse av Bibelen tar tid
• Det er veldig mange og mye å be for.

Noen bilder fra reise og hverdagen på Madagaskar