Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bilde-Barlaup-scaled-aspect-ratio-16-9
Bilde-Barlaup-scaled-aspect-ratio-9-16

Solveig og Øyvind Barlaup på plass i Japan

Endelig, etter sju måneder som «koronafaste» i Norge fikk Solveig og Øyvind muligheten til å dra til Japan. De reiste lørdag 19. mars og vi gleder oss til å følge dem i deres nye liv som språkstudenter og misjonærer i byen Itami i Japan.

Familien Barlaup til Japan

Sommeren 2021 ble Solveig og Øyvind Barlaup, sammen med sønnen Iver, innviet og bedt for med tanke på å ungdomsarbeid i Japan gjennom Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Planen var at de skulle reist i august 2021, men grunnet restriksjoner i Japan. ble de koronafaste i Norge. En stund i november 2021 åpnet visumprosessene opp og familien Barlaup lå godt an i prosessen. Men så kom omikron-varianten, og grensene stengte igjen. Solveig og Øyvind har drevet med japansk-studier via lenke og vi håper alle at det blir japansk-studier i Japan veldig snart.

Solveig (27) er født og oppvokst i Sykkylven på Sunnmøre. Øyvind (30) ble født og tilbrakte de første tre årene sine som misjonærbarn i Bolivia, men flyttet deretter til Aure på Nordmøre. Solveig har jobbet som fagsykepleier de siste to årene, men er nå i mammapermisjon med Iver (født oktober 2020) frem til utreise. Øyvind er utdannet lektor og jobber som kontaktlærer for 8. klasse på Ryenberget skole i tillegg til fremragende innsats med oppstart av ungdomskveldene på fredager i Ryenberget menighet.

Er de fattige i Japan da?

På ingen måte, men veldig mange japanere kjenner ikke Jesus. Bare ca 1-2% av japanerne er kristne og ca 0,5% regner seg som evangeliske kristne. Det gjør japanerne til den nest største unådde folkegruppa i verden.

Shintoisme og buddhisme regnes som en del av japansk kultur og identitet, samtidig som mange regner seg som sekulære og er generelt travle – så travle at det er vanskelig å få tid til å oppsøke en kirke, selv om interessen skulle være der.

Solveig og Øyvind skal først lære seg japansk i to år og bo i byen Itami som ligger mellom de to store byene Kobe og Osaka. Planen er at de skal drive med ungdomsarbeid innenfor Vest-Japan evangelisk-lutherske kirke (VJELK). Mange menigheter i Japan har hovedsakelig godt voksne medlemmer. Menighetene er ofte små, og menighetskulturen kan også gjøre det krevende å oppnå vekst. Disse utfordringene ser man i de aller fleste japanske menigheter. Dessuten er utfordringen at de barn og unge som vokser opp i en kristen menighet risikerer å fanges opp av et veldig travelt studentliv med høye krav, og da kan troen få så lite næring at den visner hen.

Solveig og Øyvind ber om forbønn for:

• Språkstudier

• Arbeidet vårt og menigheten vi skal tilknyttes fremover

• Trivsel for hele familien

• Hjelp til å bygge relasjoner og å vise nestekjærlighet og omsorg til de vi møter

• Evangeliet skal bli kjent for flere i Japan

Publisert: 4. feb 2022. Sist oppdatert 22. mars 2022.