Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bergen-forside-1-aspect-ratio-16-9
Bergen-forside-1-aspect-ratio-9-16

Ny prest i Bergen menighet

Stillingen som prest i Bergen menighet, etter at Jon Magne Sønstabø avsluttet sin tjeneste, ble utlyst i september 2022. Etter etter enstemmig votering i lærerådet og klarsignal fra hovedstyret har vi nå gleden av å kunngjøre at Benjamin Bjørnsen Anda har takket ja til stillingen i Bergen. Han vil begynne i stillingen fra 1. juli 2023!

Benjamin Anda er siden desember 2019 ordinert prest i Den norske kirke, og har siden sommeren 2020 vært ansatt som sogneprest i Giske og Vigra på Sunnmøre. Han er født og oppvokst på Jæren i Rogaland. Gjennom studieårene og deretter har han hatt verv og oppgaver i en rekke kristne organisasjoner som Laget, Indremisjonsforbundet, For Bibel og Bekjennelse, Israelsmisjon og Misjonssambandet. Vi ser frem til at han vil bære med seg dette misjonsengasjementet også i sin tjeneste i DELK.

Benjamin gir uttrykk for at han ønsker at hans prestetjeneste skal være preget av det frigjørende og gode evangeliet om Jesus, og at det evangeliet han har fått som gave skal bli gitt videre som gave. Benjamin uttaler at han setter pris på den klassiske høymesse, samtidig som han ser rikdommen i variasjon knyttet til liturgi og musikk. Han opplever her at DELK har en god variasjon i delingen mellom gudstjenester og søndagsmøter.

Det er sannsynligvis flere som drar kjensel på navnet Benjamin Anda fra nyhetsbildet de siste månedene. Dette siden han gjennom enkelte riksmedier og i den kristne dagspresse har blitt profilert som en kvinneprestmotstander i Den norske kirke.

I denne aktuelle saken deler Benjamin det som er DELK sitt offisielle syn på tjenestedeling gjennom at det til hyrdetjenesten kalles menn som er utrustet til det. Men selv om Benjamin her deler DELKs syn, kan likevel noen sitte med en opplevelse av at denne ansettelsen gir et uønsket fokus på grunn av medieomtalen. Det er så mye annet ved DELK en gjerne skulle la folk flest få vite om vårt kirkesamfunn.

Men selv om Benjamin gjennom media har blitt presentert som en «protestprest», er det en klar oppfatning blant oss som i tilsettingsprosessen har blitt kjent med Benjamin, at han ikke selv har søkt denne oppmerksomheten – og at han ikke er en «protestprest»!

Jeg er glad for at Benjamin til sommeren skal starte opp som prest i DELK. Jeg er overbevist om at han vil bli en god prest, ikke bare for Bergen menighet, men også for hele vårt fellesskap.

 

Mvh

Bertil Andersson

Tilsynsmann