Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Bilde_Hotell_Ambassadeur_Drammen_Inngangsparti-aspect-ratio-16-9
Bilde_Hotell_Ambassadeur_Drammen_Inngangsparti-aspect-ratio-9-16

Personalseminar for DELKs skoler

Scandic Ambassadeur hotell, Drammen 13.-14. november 2023

 

Mål for seminaret:

 • Få inspirasjon til å være medarbeider i kristen friskole
 • Bli styrket i DELK-skole-fellesskapet

Mandag 13. november

 • 09.30 – 10.00
  Ankomst
 • 10.00 – 10.15
  Velkomst med orientering og presentasjoner
 • 10.15 – 10.45
  Bibelhalvtime  v/ Bertil Andersson
 • 10.45 – 11.30
  Elevsyn og inkluderende skolemiljø  v/ Inger Bergkastet
 • 11.30 – 12.30
  Lunsj
 • 12.30 – 14.30
  Elevsyn og inkluderende skolemiljø forts.  v/ Inger Bergkastet
 • 14.30 – 15.00
  Pause
 • 15.00 – 16.30
  Utfordrende atferd i skolen  v/ Kristian Øen
 • 18.00
  Middag
 • Etter middagen
  Sosialt samvær og sang         v/ sang- og musikk-gruppe fra Skauen

Tirsdag 14. november

 • Fra 06.30
  Frokost
 • 08.30 – 09.00
  Bibelhalvtime  v/ Håkon Valen-Sendstad
 • 09.00 – 09.30
  Kristent livssyn og ulike skolefag
  Info om etter/videre-utdanningssamarbeid DELK-NLA
  v/ Lars Dahle
 • 09.30 – 09.45
  Pause
 • 09.45 – 10.30
  Feminismens tre vågor – och deras påverkan på västvärlden
                                                                                                 v/ Olof Edsinger
 • 10.30 – 10.45
  Pause
 • 10.45 – 11.30
  Den nya könsideologin: trans- och queerbevegelsen
                                                                                                v/ Olof Edsinger
 • 11.30 – 12.30
  Lunsj
 • 12.45 – 14.00
  Könsideologin och dagens ungdom – teori och praktik
                                                                                          v/ Olof Edsinger
  Spørsmål og samtale i plenum
 • 14.00 – 14.20
  Pause
 • 14.20 – 15.15
  Frimodighet som kristen i vår tid  v/ Grete Yksnøy Martinsen
 • 15.15 – 15.30
  Avslutning

___________________________________________________
Pdf-utgave av selve programmet finner du her.

Medvirkende

Bertil-scaled-aspect-ratio-35-40

Bertil Andersson

- Tilsynsmann i DELK fra 2019
- Master i teologi og misjon fra Församlingsfakulteten i Gøteborg og Fjellhaug Int. Høyskole
- Har vært misjonær i Mongolia og prest i DELK Telemark menighet.

Inger-Bergkastet-aspect-ratio-35-40

Inger Bergkastet

- Lærer og spesialpedagog.
- Har videreutdanning i skoleledelse og veiledning
- Arbeidet mange år i skolen som kontaktlærer, leder og veileder, og på Høyskolen Innlandet som prosjektleder
i dekomp og kompetanseløftet for en inkluderende praksis.
- Medforfatter på flere bøker om lærerrollen og inkluderende skolemiljø.

Kristian-Oen-profil-aspect-ratio-35-40

Kristian Øen

- Lærer og spesialpedagog med mange års erfaring fra grunnskolen, alternative opplæringstilbud og som seniorrådgiver i Statped
- Jobber på NLA Høgskolen med oppgaver innen spesialpedagogikk på bachelor- og masternivå
- Doktorgradsavhandling knyttet til tematikken «Inkludering i møte med utfordrende atferd.

Hakon-Valen-Sendstad-scaled-aspect-ratio-35-40

Håkon Valen-Sendstad

- Bor i Asker og jobber som prest i Ryenberget menighet i Oslo
- Utdannet teolog ved Det teologiske menighetsfakultet
- Har jobbet som pastor i Frikirken og som lærer i barne- og ungdomsskolen
- Motto: «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh.3,20)

Olof-Edsinger-aspect-ratio-35-40

Olof Edsinger

- Generalsekretær i Svenska Evangeliska Alliansen
- Forfatter av et 20-talls bøker, mest om Bibelen og det kristne livet
- Har jobbet mye med lhbt-spørsmålene i kirkens og skolens verden

Bilde-Grete-Y.-Martinsen-aspect-ratio-35-40

Grete Yksnøy Martinsen

- Fagkonsulent for Sjelesorg og veiledning i Misjonssambandet
- Tidligere bibelskolelærer ved Fjellhaug bibelskole, og barne- og familiekonsulent i Misjonssambandet Ung
- Holder foredrag, forkynner og underviser
- Gruppeveileder ved ViD

Lars-Dahle-aspect-ratio-35-40

Lars Dahle

- Professor i teologi, religion og filosofi ved NLA Høgskolen, Gimlekollen
- Daglig leder i Damaris Norge

Hotell Scandic Ambassadeur ligger sentralt i Drammen, 200 m fra jernbanestasjonen. Adressen er Strømsø Torg 7.

Påmelding via skolene innen 10. oktober.

Velkommen til spennende seminar!