Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Misjonsmøte

DELK, 2022-06-26

Bibelbok/tema: Misjon