Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Misjonsmøte

DELK, 26. juni, 2022

Bibelbok/tema: Misjon