Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Seminar med Linda A Johannesen

DELK, 2022-06-25

"Vi går ut - for å utruste"