Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Seminar med Linda A Johannesen

DELK, 25. juni, 2022

"Vi går ut - for å utruste"