Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Seminar om diakoni

"Diakoni - menighetens kjærlighetsspråk"