Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Morgensamling

DELK, 24. juni, 2022

"Vent på Herren - utrustet til å gå"