Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansstevnet 2022 Morgensamling

DELK, 2022-06-24

"Vent på Herren - utrustet til å gå"