Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sankthansormen barnefestival

Velkommen til barnefestivalen på Sankthanstevnet!

Fredagstaco, familiemøter, hoppeslott, verksted, søndagsskole, lek, sang, bibelfortelling, aktiviteter, gudstjeneste, jubileumsfest

Vi ønsker at Sankthansstevnet skal være en god møteplass for barnefamiliene. Vi har derfor i år utvidet stevnet og laget et eget program for å inkludere barna. Vi deltar i fellesprogrammet, men det vil være egne møter for barna med sang og undervisning, lek, aktiviteter og verksted der vi forbereder ulike bidrag til familiefesten og mye mer. Barn fra 4 år kan komme alene. Ungdommer og voksne holder programmet. Velkommen!

Fredag

17.30 Fredagstaco på Gjennestad for hele familen. Påmelding til middagen gjøres her.

18.30 Familiemøte

Lørdag

09.30-10.00 Formiddagssamling med sang og bibelfortelling

10.00-12.30 Lek og program for barna, hoppeslott mm.

13.30-15.00 Verksted for barna: sang, drama mm.

18.30-20.30 Jubileumsfest for storfamilien

Søndag

11.00 Gudstjeneste med søndagsskole

13.00 Aktiviteter etter søndagsskolen (til kl. 15.00)

Det kan komme endringer i programmet. Det er påmelding til tacomiddagen på fredag. Utenom dette er det ingen påmelding. Velkommen!

Olabil-løp

På lørdag fra kl. 1600 blir det bygging og kjøring av olabilløp med miksede lag med gamle og unge, jenter og gutter osv. Dette er for alle dere som nettopp har sluttet i 6. klasse og helt opp til 99 år. Påmelding her må gjøres på fredag eller senest på lørdag kl. 1330 til Magnus Minnesjord på 99506461.