Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Sommer i DELK

Ferieavvikling i DELK

Våre prester og ansatte har ferie i juli og i starten av august. Er presten i ditt område på ferie og det er dødsfall eller annet som haster så kan dere ta kontakt med fungerende tilsynsmann, så hjelper han deg. DELK har en vaktordning for prester. Se oversikt nedenfor som viser hvem av prestene som ikke er i ferie.

I tilsynsmannnes ferie, så er følgende fungerende tilsynsmann i sommer:

Uke 28: Fred Arve Fahre (414 74 218)

Uke 29-32: Boe Johannes Hermansen (996 12 822)

Prestene er på jobb følgende dager i ferien

Uke 26: BA, HVS, MA, PJ, ER, FAF, OEng, JaBy, BJH, MB, HA

Uke 27: BA, HVS, JaBy, MB, HA

Uke 28: FAF, MB, BBA

Uke 29: HVS, BHJ, BBA

Uke 30: MA, BJH, BBA

Uke 31: MA, PJ, ER, BJH

 

Initialer med navn finner du under Møtelisten på side 18-19 i Underveis.