Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Takk for at du støtter vårt arbeid

Har du spørsmål eller trenger hjelp, så ta kontakt med Venke.

Venke-jan-2022-aspect-ratio-35-40

Venke Sigrid Gjelstad

Økonomileder
46467042