Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Tilgjengelighet2-scaled-aspect-ratio-16-9
Tilgjengelighet2-scaled-aspect-ratio-9-16

Tilgjengelighet på DELKs nettsider

DELKs nettsider er testet for universell utforming og kravet om tilgjengelighet for offentlige virksomheter.

Alle offentlige virksomheter plikter å ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsider. Som kirkesamfunn er ikke DELK omfattet av kravet, men DELKs grunnskoler utfører et oppdrag på vegne av det offentlige. Derfor har også DELK utarbeidet en slik erklæring. I henhold til kravene fra Uutilsynet er den lagt som lenke i bunnteksten på alle DELKs nettsider.

Hensikten med tilgjengelighetserklæring er å kartlegge status for universell utforming på delk.no og alle underliggende nettsider. Kravet forvaltes av Uutilsynet.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.

Tilgjengelighetserklæringen er laget på grunnlag av en såkalt WCAG-sjekkliste fra Uutilsynet. Rapporten kan du lese her som PDF. Vår nettsideutvikler, Dinamo, har stått for hoveddelen av WCAG-sjekken.

Gi oss gjerne tilbakemelding hvis du finner innhold på våre nettsider som mangler universell utforming.

Terje-aspect-ratio-35-40

Terje Simonsen

IKT-veileder
41 51 51 41