Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag!

GAVER MED SKATTEFRADRAG HAR TO HOVEDORDNINGER

1.  Avtalegiro
a.  Avtalegiro/AvtaleStraks kan inngås på internett
●   Avtalen fylles ut direkte via nettsiden: delk.no/gaver. Bruk avtalegiro,  det gir oss mer forutsigbare inntekter.
Med bankID gjøres avtalen ferdig helt fram til banken. Veiledning for utfylling ligger på nettsiden, klikk her. Husk å oppgi gavens formål (se nedenfor).
●   Alternativt kan avtalen i pkt. 1a skrives ut fra hjemmesiden etter utfylling (uten bruk av bankID) og sendes til DELKs kontor v/økonomileder, se adresse nedenfor.
b.  I kirkene ligger skjema som fylles ut manuelt og sendes til DELKs konto.

2. Enkeltgaver med KID
Dette er gaver som gis utenom fast avtalegiro. KID-nr. er koblet til hver enkelt giver (skatteyter) og formål. KID-nr. kan du få fra DELKs kontor, klikk her – eller send en e-post til vsg@delk.no – for å be om KID-nr. på e-post.
Det er viktig at bare KID-nr. (uten mer tekst) brukes, ellers blir den ikke registrert for skattefradrag. Uansett gaveformål skal bankkonto nr. 3000 24 91210 brukes.

ENDRING AV GAVEBELØP

Dersom du ønsker å endre ditt faste gavebeløp eller avslutte avtalen, kan det gjøres på to måter:
a.  Ny avtale må opprettes (se veiledningen ovenfor). Den gamle avtalen må du slette i nettbanken
b. Ta kontakt med økonomileder på DELKs kontor, eller klikk her for å sende e-post

 

GAVER UTEN SKATTEFRADRAG betales direkte til gaveformålenes konto, klikk her.

 Generell informasjon:

Minnegaver kan også gis til formålene nedenfor.

Gaver kan gis til følgende formål (med eller uten skattefradrag):

● DELKs drift
● Prestetjenesten
● Misjonsarbeidet
● Menighetsbidrag
● Egne prosjekter til menighetene

–  Du betaler til eller oppretter avtale for hvert enkelt formål.
–  DELKs konto for gaver med skattefradrag: 3000 24 91210
–  Endring av gavebeløp en enkeltgang kan gjøres, men merk at fastbeløpet blir stående ved neste forfall
–  For året 2020 er maksimal grense for gaver med skattefradrag (til frivillige organisasjoner) kr 50 000, dvs.: hver skatteyter kan få inntil kr 50 000 i fradrag i skattegrunnlaget

Henvendelse til DELKs kontor v/økonomileder: 33 35 93 53/464 67 042, e-post: vsg@delk.no

Artikkelen er oppdatert 30. januar 2019