Gaver til DELK

Kirkesamfunnet har lang tradisjon med en god giverkultur, ikke minst knyttet til skoledrift, misjon og prestenes lønn. DELK er avhengig av gaver for å kunne være et aktivt arbeidslag i Guds rike. Vi er takknemlig for alle bidrag!

GAVER MED SKATTEFRADRAG HAR FLERE MULIGHETER

1.  Fastgiver med avtalegiro
●   Avtalen fylles ut, klikk her.
Med bankID gjøres avtalen ferdig helt fram til banken. Veiledning for utfylling, klikk her. Husk å oppgi gavens formål (se nedenfor).
●  For de som ikke kan bruke bankID finnes det en mulighet for å skrive ut skjemaet etter utfylling som sendes til DELKs kontor v/økonomileder, se adresse nedenfor.

ENDRING AV GAVEBELØP
Dersom du ønsker å endre ditt faste gavebeløp eller avslutte avtalen, kan det gjøres på to måter:
a. Ny avtale må opprettes (se veiledningen ovenfor). Den gamle avtalen må du slette i nettbanken
b. Ta kontakt med økonomileder på DELKs kontor. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

2. Enkeltgaver med KID
Dette er gaver som gis utenom fast avtalegiro. KID-nr. er koblet til hver enkelt giver (skatteyter) og formål. KID-nr. kan du få fra DELKs kontor, klikk her – eller send en e-post til vsg@delk.no – for å be om KID-nr. på e-post.
Det er viktig at bare KID-nr. (uten mer tekst) brukes, ellers blir den ikke registrert for skattefradrag. Uansett gaveformål skal bankkonto nr. 3000 24 91210 brukes.

3. Gaver med skattefradrag til DELK kan også gis via VIPPS
DELKs skattefradragsordning har Vipps: #574554. Herfra kan man velge mellom flere formål (kalt kategori i Vipps) Gavebeløpene blir lastet inn i ordningen.
Det er en forutsetning for skattefradrag at personnummeret er registrert hos DELK før man får skattefradrag, men det kan også gjøres ved første mulighet etter at gaven er gitt.
PS: Vipps har endret appen i desember 2020, derfor må Vipps-nummeret tastes på nytt før man velger et formål eller kategori og taster inn gavebeløp (hvis det har vært brukt tidligere)

GAVER UTEN SKATTEFRADRAG betales direkte til gaveformålenes konto, klikk her.

 Generell informasjon:

Minnegaver kan også gis til formålene nedenfor.

Gaver kan gis til følgende formål (med eller uten skattefradrag):

● DELKs drift
● Prestetjenesten
● Misjonsarbeidet
● DELK Ung
● Menighetsbidrag
● Egne prosjekter til menighetene

–  Du betaler til eller oppretter avtale for hvert enkelt formål.
–  DELKs konto for gaver med skattefradrag: 3000 24 91210
–  Endring av gavebeløp en enkeltgang kan gjøres, men merk at fastbeløpet blir stående ved neste forfall
–  For året 2020 er maksimal grense for gaver med skattefradrag (til frivillige organisasjoner) kr 50 000, dvs.: hver skatteyter kan få inntil kr 50 000 i fradrag i skattegrunnlaget

Henvendelse til DELKs kontor v/økonomileder: 33 35 93 50 / 46 46 70 42,
e-post: vsg@delk.no

Org.nr: 970 540 903

Artikkelen er oppdatert 21. september 2021