God sommer

Vi på DELKs hovedkontor ønsker dere alle en god sommer. Her kommer litt informasjon om åpningstider og kontaktinformasjon i sommer.

DELKs hovedkontor vil være feriestengt i ukene 28-30, fra 12. juli til og med 1. august. I uke 27 og uke 31 har vi redusert bemanning. Bruk delk@delk.no og sentralbordnummeret 333 59 350 i uke 27 og 31.

Ved dødsfall eller andre saker som ikke kan vente til august, så kontakter dere fungerende tilsynsmann. Vi har en vaktordning, slik at det alltid er tilgjengelig prest i løpet av sommeren. Fungerende tilsynsmann vil så ta kontakt med prest. Liste over tilgjengelig prester ligger også nederst i denne saken.

Fungerende tilsynsmann:

Uke 27-28 Boe Johannes Hermansen (996 12 822)

Uke 29-31: Morten Askjer (917 37 207)

Prestene er på jobb følgende uker i sommer – 2021

Uke 26: BA, KHE, PJ, ER, FAF, OEng, JaBy, BJH, HA

Uke 27: FAF, OEng, JMS, BJH

Uke 28: JMS, BJH

Uke 29: MA, JMS

Uke 30: MA, PJ, FAF

Uke 31: KHE, MA, PJ, ER, OEng, JaBy, HA

Under kontakt oss finner du fullstendige navn.

Sommerhilsen med Fil 4,7: «Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.»