Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Ledige-stillinger-remote-5491798_1920-Pixabay-aspect-ratio-16-9
Ledige-stillinger-remote-5491798_1920-Pixabay-aspect-ratio-9-16

Ledige stillinger

Vi har nå to ledige stillinger i Granly menighet – menighetssekretær og ungdomsleder.

For begge stillingene er det ønskelig med tiltredelse så snart som mulig etter ferien. Stillingsstørrelsen er 30 % for begge stillingene og søknadsfrist er 10. august. Se mer info om stillingene her:

Menighetssekretær

Ungdomsleder