Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

brann1995-aspect-ratio-16-9
brann1995-aspect-ratio-9-16

20 år siden Moe kirke og skole brant

14. juni 2015 var det 20 år siden den omtrent 100 år gamle kirke- og skolebygningen brant ned til grunnen. Hendelsen ble markert under sommerlunsjen for skolens ansatte noen dager senere.

Helge Gjelstad var prest i menigheten fra 1987 til 2005 og fortalte om hvordan han opplevde brannen som en nødvendig start på framtiden for Moe. Dette er en viktig historie som skolens ansatte bør kjenne til. Gjennom innslag av både Helge Gjelstad, Jens Bjørnsgård og Randi Letmolie fikk de førstehåndsinformasjon om hendelsen.

– Allerede brannatten tenkte jeg at det var denne måten Herren skulle skape nytt liv i Delk Sandefjord, sa Gjelstad. Menigheten besto for det meste av eldre. Skolen hadde også så få elever at daværende rektor, Randi Letmolie, en stund trodde hennes oppgave ble å sørge for en ryddig nedleggelse av skolen.

At skolen nå har rundt 135 elever og omtrent 30 ansatte, ser vi på som et under.

De forkullede restene av dørklinka på hovedinngangen har blitt til en skulptur. Odd Berg-Sørensen plukket opp denne på branntomta sammen med blant annet det som var en lampeholder.

Lampeholderen brukte han som fot for dørklinka.

Under sommerlunsjen var alle skolens rektorer de siste 50 årene samlet. Også alle som har vært menighetsprest i Moe de siste tiårene var på plass. Alle har på sin måte bidratt til å bringe Moe dit vi er i dag.

Rektorer de siste 55 årene
1965 – 1985: Helge Gjelstad
1985 – 1993: Astrid Krokeborg
1993 – 1998: Randi Letmolie
1998 – 2013: Tore Slettvik
2013 – 2019:  Victoria Holte
Fra 2020:      Rita Tormodsrud Gjelsvik

Moe-prester de siste 29 årene
1986 – 2005: Helge Gjelstad
2005 – 2010: Jens Bjørnsgård
2010 – 2013: Jan Erik Askjer
Fra 2013:       Erling Rantrud