Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Adventsgudstjeneste med nattverd