Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn

Juledagsgudstjeneste med nattverd